Οἱ Ἅγιοι Προστάται τοῦ Ναοῦ

⁜ ⁜ ⁜ Ἅγιος Φανούριος ὁ Νεοφανής, ὁ Μεγαλομάρτυς
⁜ ⁜ ⁜Εἰσόδια τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
⁜ ⁜ ⁜ Ὅσιος Γεράσιμος ὁ νέος ἀσκητής, ὁ ἐν Κεφαλληνίᾳ